מנשאים- במקום על הידיים- מגזין לאשה מדור לטיול יצאנו